Wyniki konkursu  „Mój zawód” – prezentacja multimedialna

Dnia 25.05.2015 r. Komisja konkursowa w składzie:

ü  Edyta Woźniak – nauczyciel języka polskiego

ü  Katarzyna Pawłowska – nauczyciel informatyki

dokonała oceny prac uczniów, biorących udział w konkursie „Mój zawód”.

" /> Wyniki konkursu "Mój zawód"
 

Wyniki konkursu "Mój zawód"

2015-05-25


Wyniki konkursu  „Mój zawód” – prezentacja multimedialna

Dnia 25.05.2015 r. Komisja konkursowa w składzie:

ü  Edyta Woźniak – nauczyciel języka polskiego

ü  Katarzyna Pawłowska – nauczyciel informatyki

dokonała oceny prac uczniów, biorących udział w konkursie „Mój zawód”.


Wpłynęło 21 prezentacji multimedialnych, w których jako kryterium oceny przyjęto:

§  zgodność z tematem,

§  przedstawienie tematu w sposób interesujący i przyciągający uwagę,

§ estetykę i efekt wizualny,

§  zawartość prezentacji,

§  grafikę i szatę graficzną,

§ przejrzystość,

§  techniczną poprawność wykonania.

 

Uwzględniając powyższe warunki komisja wyłoniła następujących zwycięzców:


Lp.

Nazwisko i imię

Klasa

Miejsce

1.  

Długosz Marta

2 SZSZ

I

2.  

Grabowska Sylwia

2 SZSZ

I

3.  

Niewiadomski Cezary

3 SZSZ

II

4.  

Sowińska Dominika

2 SZSZ

III

5.  

Zaliwkowska Klaudia

3 SZSZ

III

6.  

Jakubowska Karolina

2 SZSZ

wyróżnienie

7.  

Rosińska Natalia

2 SZSZ

wyróżnienie


GRATULUJEMY UCZESTNIKOM J


KOMISJA KONKURSOWA

Powrót do listy aktualności