W dniach od 19.01.2015 r. do 13.02.2015 r. w SZSZ w Piotrkowie Kuj., odbędzie się projekt:


 NIE PRZYMYKAJ OCZU - TYDZIEŃ BEZ AGRESJI”.

 

W związku z przeciwdziałaniem agresji w szkole przeprowadzony zostanie konkurs. Jego celem jest uczenie pracy w grupie, opracowanie wspólnego plakatu, uświadomienie zagrożeń wynikających z zachowań agresywnych.

" /> Tydzień bez agresji
 

Tydzień bez agresji

2015-02-05

W dniach od 19.01.2015 r. do 13.02.2015 r. w SZSZ w Piotrkowie Kuj., odbędzie się projekt:


 NIE PRZYMYKAJ OCZU - TYDZIEŃ BEZ AGRESJI”.

 

W związku z przeciwdziałaniem agresji w szkole przeprowadzony zostanie konkurs. Jego celem jest uczenie pracy w grupie, opracowanie wspólnego plakatu, uświadomienie zagrożeń wynikających z zachowań agresywnych.

Konkursy związane z projektem:

1. Plakat.

Przebieg konkursu plastycznego:

Każda klasa gimnazjalna na zajęciach z wychowawcą oraz na zajęciach artystycznych metodą grupową opracuje plakat na temat agresji, po czym wywiesi na drzwiach swojej sali w szkole. Oceniana będzie najlepsza praca przez komisję, w skład której wchodzi: pani Sylwia Wilińska, pan Piotr Derucki, pani Wioletta Seremet (ocena pracy 09.02.-10.02 br.)

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego odbędzie się 13.02.2015 r.

2. Zredagowanie haseł promujących życzliwe stosunki międzyludzkie, propagujące nieużywanie przemocy i agresji (każde zredagowane hasło przewodniczący klasy zawiesza na gazetce II piętra z podpisem klasy
(09-10. 02.2015 r.).

3. „Wspólnie przeciw agresji” mile widziany jest wspólny elementu ubioru w danym kolorze ustalonym wraz z wychowawcą w klasie z wyeksponowanym hasłem wybranym z kilku zredagowanych przez klasę - termin: 12 luty 2015 r.

O działaniach przeciw agresji w ciekawy sposób informuje również uczniów nasza szkolna gazetka informacyjna.

 

 

Efektami zaplanowanych działań w ramach działań profilaktycznych ma być:

 

1.     Wdrażanie założeń programu wychowawczego.

2.     Wzrost świadomości zagrożeń spowodowanych przemocą.

3.     Minimalizacja aktów przemocy i agresji wśród młodzieży.

4.     Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.

Najlepsza współpraca w klasie będzie nagrodzona w postaci uwagi za udział w projekcie (uwagę pozytywną otrzyma każdy uczeń z klasy, biorący w udział).

Organizatorzy:

Ż. Benedykcińska
K. Bieganowska
D. Masłowska
A. Wiśniewska


Powrót do listy aktualności