Zapraszamy uczniów do udziału
w
  
Międzyszkolnym Konkursie Językowo-Plastycznym

 Save our Planet”


REGULAMIN KONKURSU:

- Organizatorem konkursu plastyczno-językowego jest Społeczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Piotrkowie Kujawskim.

- Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół branżowych I stopnia.

- Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w formie plakatu przy wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych wielkości A3. Prace muszą być poświęcone ochronie środowiska.

- Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.

" /> „Save our Planet” Międzyszkolny Konkurs Językowy - Plastyczny
 

„Save our Planet” Międzyszkolny Konkurs Językowy - Plastyczny

2019-12-02

Zapraszamy uczniów do udziału
w
  
Międzyszkolnym Konkursie Językowo-Plastycznym

 Save our Planet”


REGULAMIN KONKURSU:

- Organizatorem konkursu plastyczno-językowego jest Społeczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Piotrkowie Kujawskim.

- Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół branżowych I stopnia.

- Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w formie plakatu przy wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych wielkości A3. Prace muszą być poświęcone ochronie środowiska.

- Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.

- Praca powinna zawierać hasła lub napisy w języku angielskim związane z ekologią.

- Prace należy opisać w następujący sposób: imię i nazwisko, pełna nazwa szkoły, oraz tytuł konkursu.

- Uczestnicy załączają do pracy zgodę opiekunów na udział w konkursie oraz zgodę na umieszczenie plakatu na stronie internetowej szkoły (załącznik do konkursu)

- Ciekawe, twórcze, oryginalne ujęcie tematu będzie miało znaczący wpływ na ocenę pracy.

- Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody rzeczowe.

- Nagrodzeni uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie do 15 stycznia 2020.

- Termin nadsyłania prac: 6 stycznia 2020.

Adres: Społeczna Branżowa Szkoła I Stopnia

ul. Włocławska 39

88 – 230 Piotrków Kujawski


Serdecznie zachęcamy do udziału :)


Opiekunowie Konkursu:

mgr Anita Borczak
mgr Katarzyna Pawłowska


Regulamin oraz zgoda na udział w konkursie

Powrót do listy aktualności