Rozstrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu
Językowo-Plastycznego

„Save our Planet”


W dniu 22 stycznia 2020 r., Komisja Konkursowa w składzie: Anita Borczak oraz Katarzyna Pawłowska, dokonała oceny prac językowo-plastycznych, które wpłynęły na konkurs ekologiczny „Save our Planet” organizowany przez Społeczną Branżową Szkołę I Stopnia w Piotrkowie Kujawskim.

W konkursie wzięło udział 11 uczestników z Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie oraz ze Społecznej Szkoły Branżowej I Stopnia w Piotrkowie Kujawskim.

" /> Rozstrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu Językowo-Plastycznego „Save our Planet”.
 

Rozstrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu Językowo-Plastycznego „Save our Planet”.

2020-01-22

Rozstrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu
Językowo-Plastycznego

„Save our Planet”


W dniu 22 stycznia 2020 r., Komisja Konkursowa w składzie: Anita Borczak oraz Katarzyna Pawłowska, dokonała oceny prac językowo-plastycznych, które wpłynęły na konkurs ekologiczny „Save our Planet” organizowany przez Społeczną Branżową Szkołę I Stopnia w Piotrkowie Kujawskim.

W konkursie wzięło udział 11 uczestników z Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie oraz ze Społecznej Szkoły Branżowej I Stopnia w Piotrkowie Kujawskim.

Celem konkursu było:

- przedstawienie pozytywnych aspektów ochrony środowiska,

- propagowanie ekologicznego sposobu życia,

- współpraca szkół branżowych.

Przy ocenie prac Komisja Konkursowa kierowała się następującymi kryteriami: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, pomysłowość autorów, estetyka pracy i jej wartości językowe i artystyczne.

 

Komisja Konkursowa przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:


I miejsce Mikołaj Sobiesierski z Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie

II miejsce Jakub Kunicki ze Społecznej Szkoły Branżowej I Stopnia w Piotrkowie Kuj.

III miejsce – Kamil Jaromierski ze Społecznej Szkoły Branżowej I Stopnia w Piotrkowie Kuj.

Wyróżnienie – Dominik Głowacki ze Społecznej Szkoły Branżowej I Stopnia w Piotrkowie Kuj.

Wyróżnienie – Krystian Kontowicz ze Społecznej Szkoły Branżowej I Stopnia w Piotrkowie Kuj.

Wyróżnienie – Natalia Słodkiewicz z Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie.

 

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe zakupione przez Dyrektora Społecznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Piotrkowie Kujawskim.


 

Opracowała:
Anita Borczak


 

Powrót do listy aktualności