Uczniowie naszej szkoły biorą udział  w projekcie

,,LEPSZA SZKOŁA - LEPSZY START ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH”. 


Informacje o projekcie:

Projekt: „Lepsza szkoła - lepszy start absolwentów kierunków szkół zawodowych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

Okres realizacji projektu: 02.01.2014 r. do 28.08.2015 r.

" /> Projekt ,,Lepsza szkoła - lepszy start absolwentów kierunków szkół zawodowych”
 

Projekt ,,Lepsza szkoła - lepszy start absolwentów kierunków szkół zawodowych”

2015-02-04

Uczniowie naszej szkoły biorą udział  w projekcie

,,LEPSZA SZKOŁA - LEPSZY START ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH”. 


Informacje o projekcie:

Projekt: „Lepsza szkoła - lepszy start absolwentów kierunków szkół zawodowych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

Okres realizacji projektu: 02.01.2014 r. do 28.08.2015 r.

Działania przewidziane do realizacji:

ü modyfikacja programów nauczania i programów praktyk po konsultacji z pracodawcami,

ü organizacja płatnych staży letnich dla uczniów u przedsiębiorców,

ü wyposażenie pracowni i warsztatów zawodowych: Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Piotrkowie Kujawskim – dla zawodu kucharz,

ü organizacja zajęć z zakresu przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego i edukacyjno-zawodowego, umiejętności interpersonalnych, zajęć specjalistycznych, kompetencji kluczowych,

ü organizacja zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych,

ü opieka psychologiczno-pedagogiczna.

W projekcie biorą udział kucharze i sprzedawcy, uczniowie klasy IIIa. Udział w powyższym przedsięwzięciu pozwoli na lepsze przygotowanie się uczniów do czekającego ich w maju, egzaminu zawodowego. Koordynatorem działań jest p. Teresa Adamczewska. 

Życzymy powodzenia J

Powrót do listy aktualności