Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
28.02.2021 - 01.03.2021Druga wojna światowa dla wielu Polaków nie skończyła się w 1945 roku. Żołnierze Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych walczący przez sześć lat z okupantem niemieckim, pozostali w podziemiu i skierowali swoje działania wobec polskich komunistów i Armii Czerwonej. W roku 1943 w związku z klęskami Wehrmachtu na froncie wschodnim dowództwo AK rozpoczęło tworzenie struktur na wypadek okupacji terytorium Polski przez Armię Czerwoną. Powstała organizacja NIE. Jednak została znacznie osłabiona w wyniku akcji „Burza” i powstania warszawskiego. Dodatkowym ciosem było aresztowanie dwóch najważniejszych osób w konspiracji: gen. bryg. Emila Fieldorfagen. bryg. Leopolda Okulickiego. 7 maja 1945 rozwiązano NIE i powołano nową organizację: Delegaturę Sił Zbrojnych na Kraj, która przetrwała kilka miesięcy i została zastąpiona Ruchem Oporu bez Wojny i Dywersji „Wolność i Niezawisłość”.


" /> Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 28.02.2021-01.03.2021
 

Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 28.02.2021-01.03.2021

2021-03-03

Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
28.02.2021 - 01.03.2021Druga wojna światowa dla wielu Polaków nie skończyła się w 1945 roku. Żołnierze Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych walczący przez sześć lat z okupantem niemieckim, pozostali w podziemiu i skierowali swoje działania wobec polskich komunistów i Armii Czerwonej. W roku 1943 w związku z klęskami Wehrmachtu na froncie wschodnim dowództwo AK rozpoczęło tworzenie struktur na wypadek okupacji terytorium Polski przez Armię Czerwoną. Powstała organizacja NIE. Jednak została znacznie osłabiona w wyniku akcji „Burza” i powstania warszawskiego. Dodatkowym ciosem było aresztowanie dwóch najważniejszych osób w konspiracji: gen. bryg. Emila Fieldorfagen. bryg. Leopolda Okulickiego. 7 maja 1945 rozwiązano NIE i powołano nową organizację: Delegaturę Sił Zbrojnych na Kraj, która przetrwała kilka miesięcy i została zastąpiona Ruchem Oporu bez Wojny i Dywersji „Wolność i Niezawisłość”.


Akcje większości oddziałów podziemia antykomunistycznego były wymierzone w oddziały zbrojne UBKBWMO. Największą zorganizowaną jednostką prowadzącą na terenie powojennej Polski również regularne walki z siłami bezpieczeństwa była 6 Wileńska Brygada (WiN). Na pograniczu Kujaw i Wielkopolski swoją działalność w latach 1945−1947 prowadziły trzy duże oddziały zbrojne: Jerzego Gadzinowskiego „Szarego”, Gabryela Fejcho „Ognia”Antoniego Fryszkowskiego „Rysia”. Wywodziły się one ze środowiska akowskiego, ale od grudnia 1945 r. wchodziły w struktury Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

Do walki z polskim podziemiem Państwowy Komitet Bezpieczeństwa skierował oddziały Wojska Polskiego, pułki Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jednostki Milicji Obywatelskiej. Ogółem do walk z podziemiem razem z ORMO zaangażowano ponad 250 tys. żołnierzy, milicjantów i ormowców.


Dziesięć lat temu ustanowiono Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Działająca w strukturze Stowarzyszenia Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Grupa Rekonstrukcji Historycznej Armii Krajowej „Kolumbowie” w dniu 28.02.2021 roku wzięła udział w uroczystościach upamiętniających żołnierzy Ruchu Oporu Armii Krajowej z oddziału „Rysia”„Szarego” - S. Matuszewskiego „Mściciela”, H. Kobielskiego „Cichego”, M. Szymańskiego „Śmiałego”, M. Cywińskiego „Sokoła” i J. Dobieckiego „Jana”, którzy zginęli w obławie w Znaniewie i którym w 48 rocznicę śmierci pamiątkowy obelisk ufundowali żyjący koledzy z oddziału. Uroczystości zorganizowały władze samorządowe powiatu radziejowskiego i gminy Topólka. Członkowie Grupy wystawili poczet flagowy w składzie P. Betliński, A. Lebiedziński, A. Bieganowski, zaciągnęli wartę honorową - dowódca warty   K. Kowalski, wartownicy M. Bałuk, P. Pietrzykowski, Daniel Szmyt. Całością drużyny reprezentacyjnej dowodził G. Piasecki. Złożono wiązanki i zapalono znicze, wicestarosta radziejowski Grzegorz Piasecki, prywatnie członek Grupy Kolumbowie wygłosił krótki wykład o historii oddziału. Nazajutrz 01.03.2021 w kościele parafialnym w Piotrkowie Kujawskim odbyła się msza św. w intencji żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Przed mszą M. Kucharska wygłosiła krótki wykład o walkach żołnierzy niezłomnych a nasza Grupa wystawiła poczet flagowy w składzie G. Piasecki, P. Betliński, K. Kowalski i dwóch młodych członków ze Społecznej Szkoły Branżowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Pawła PietrzykowskiegoDaniela Szmyta.

„Przechodniu, powiedz Polsce - tu leżym jej syny, wierni jej prawom do ostatniej godziny”.

Powrót do listy aktualności