O szkole

Szkoła społeczna działająca na terenie Piotrkowa Kujawskiego jest prowadzona od 1 września 2005 roku. Organem prowadzącym szkoły jest Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ul. Włocławska 39, 88- 230 Piotrków Kujawski.
W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
Prezes Wanda Wiatrowska, Wiceprezes Stella Małecka, Skarbnik Arkadiusz Szczurowski, członek Grzegorz Piasecki, Krystian Betliński.
Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa posiada uprawnienia szkoły publicznej.


Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Jest to szkoła prowadzona na bazie gimnazjum. Kształcimy w zawodach:
 • kucharz małej gastronomii,
 • sprzedawca,
 • mechanik pojazdów samochodów,
 • murarz,
 • piekarz,
 • cukiernik,
 • kowal,
 • monter sieci oraz instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • krawiec,
 • fryzjer,
 • rzeźnik-wędliniarz,
 • ślusarz,
 • stolarz,
 • operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego,
 • malarz-tapeciarz,
 • ogrodnik.
Zostań naszym uczniem! „Nie marnujemy żadnych talentów”

Nasze atuty to:
- indywidualne podejście do każdego ucznia,
- świetna baza lokalowa,
- doświadczona kadra pedagogiczna,
- darmowe podręczniki dla wszystkich uczniów,
- wysokie stypendia naukowe dla uczniów zdolnych,
- nowoczesna pracownia językowa,
- pracownia internetowa,
- biblioteka połączona z pracownią multimedialną,
- zajęcia na nowej hali widowiskowo–sportowej,
- koła zainteresowań prowadzone dla zainteresowanych uczniów, m.in.: koło humanistyczne, matematyczne, historyczne,
- zasiłek szkolny dla uczniów, którzy przejściowo zaleźli się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego,
- bezpłatny dowóz uczniów z gminy Piotrków Kujawski do szkoły,
- możliwość uzyskania wsparcia i pomocy pedagogiczno-psychologicznej ze strony pedagoga szkolnego,
- udział uczniów w uroczystościach szkolnych i środowiskowych – tworzenie tradycji szkoły,
- możliwość korzystania z darmowych atrakcyjnych wyjazdów i wycieczek,
- możliwość korzystania z dodatkowego przygotowania do egzaminu zawodowego,
- pomagamy w zorganizowaniu praktycznej nauki zawodu.