Nauka od 26 kwietnia – szczegóły rozporządzenia


Od 26 kwietnia br. wchodzą w życie również zmiany w praktycznej nauce zawodu.

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, centrum kształcenia zawodowego lub placówki kształcenia ustawicznego będą miały możliwość organizowania:

 

" /> Nauka od 26 kwietnia 2021 r. – szczegóły rozporządzenia.
 

Nauka od 26 kwietnia 2021 r. – szczegóły rozporządzenia.

2021-04-23

Nauka od 26 kwietnia – szczegóły rozporządzenia


Od 26 kwietnia br. wchodzą w życie również zmiany w praktycznej nauce zawodu.

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, centrum kształcenia zawodowego lub placówki kształcenia ustawicznego będą miały możliwość organizowania:

 

  • zajęć praktycznych w miejscu ich prowadzenia, w określonych dniach w tygodniu (maksymalnie 16 godzin tygodniowo),

  • praktyk zawodowych w miejscu ich prowadzenia (jednocześnie zachowuje się możliwość realizowania ich w formach wprowadzonych w okresie pandemii).

Ponadto uczniowie wszystkich klas branżowych I stopnia, będący jednocześnie pracownikami młodocianymi będą odbywali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze. Zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe będą mogły być realizowane w formie stacjonarnej u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, jeśli w podmiotach tych nie wystąpiła sytuacja związana z pandemią, która stanowiłaby niebezpieczeństwo dla zdrowia słuchaczy oraz uczniów. 


Źródło:

  • www.gov.pl
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Powrót do listy aktualności