KONKURS Z NAGRODAMI!!

Konkurs międzyklasowy
„NASZE RADY NA ODPADY”


REGULAMIN KONKURSU


Organizatorem Konkursu są nauczyciele: Ż.Nowacka-Benedykcińska, K.Bieganowska


Cele konkursu:

" /> Konkurs z nagrodami.
 

Konkurs z nagrodami.

2020-05-27

KONKURS Z NAGRODAMI!!

Konkurs międzyklasowy
„NASZE RADY NA ODPADY”


REGULAMIN KONKURSU


Organizatorem Konkursu są nauczyciele: Ż.Nowacka-Benedykcińska, K.Bieganowska


Cele konkursu:

  • zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej
  • propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów
  • wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego
  • stworzenie możliwości prezentacji prac uczniów w szkole 

Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do młodzieży z Branżowej Szkoły I Stopnia w Piotrkowie Kujawskim.

Warunki uczestnictwa:

Wykonanie przedmiotów użytkowych z materiałów odpadowych.

  •  każda uczestnik konkursu pracę przesyła na adres e-mailowy szkoły
  • uczniowie wykonują techniką z wykorzystaniem materiałów ekologicznych recyklingowych (makulatura, butelki, puszki, baterie itp)
  • praca musi być podpisana (imię, nazwisko, klasa).

 Kryteria oceny prac:

  • oryginalność i pomysłowość
  • pracochłonność i staranność wykonania

 

Nagrody:

Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani dyplomami i nagrodami rzeczowymi za 3 najlepsze prace. Organizatorzy biorą pod uwagę możliwość przyznania wyróżnień.

Terminarz konkursu:

Prace należy przesłać (zdjęcie wykonanej pracy) na maila szkoły - szkolyspołecznepiotrkow@wp.pl do dnia 12 czerwca 2020 r. Komisja Konkursowa dokona oceny i wyboru najlepszych prac.


Zapraszamy do udziału w konkursie życząc uczestnikom przyjemnej zabawy.


Powrót do listy aktualności