Kadra

Kadra  Szkół Społecznych 

Dyrektor 
mgr Sylwia Wilińska 

Pedagog 
mgr Żaneta Nowacka-Benedykcińska - kontakt

Język polski:
mgr Elżbieta Tretyn
mgr Edyta Woźniak

Matematyka:
mgr Teresa Adamczewska
mgr Małgorzata Pieszak

Historia i WOS:
mgr Piotr Kołodziejski

Język angielski:
mgr Anita Borczak

Wychowanie fizyczne:
mgr Danuta Nawrocka
mgr Wioletta Seremet
mgr Artur Żywica

Biologia:
mgr Weronika Czechowicz

Wychowanie do życia w rodzinie:
mgr Weronika Czechowicz

Fizyka:
mgr inż. Wiesława Wyborska

Chemia:
mgr inż. Paweł Wyborski

Geografia:
mgr Małgorzata Pieszak

Informatyka:
mgr Katarzyna Pawłowska

Podstawy przedsiębiorczości:
mgr Stella Małecka

Edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Krzysztof Rosiński

Religia:
ks. Konrad Dreszler
ks. Sebastian Jankowski

Opiekun zajęć praktycznych:
mgr Wanda Marynowska

Biblioteka:
mgr Jolanta Korpowska

Opiekunowie świetlicy:
mgr Klaudia Bieganowska
mgr Anna Wiśniewska