Kadra

Kadra Szkoły 

Dyrektor
mgr Sylwia Wilińska

Pedagog
mgr Żaneta Nowacka-Benedykcińska

Język polski:
mgr Edyta Woźniak
mgr Sylwia Wilińska

Matematyka:
mgr Małgorzata Pieszak
mgr Teresa Adamczewska

Historia i WOS:
mgr Stella Małecka

Język angielski:
mgr Anita Borczak

Biologia:
mgr Weronika Czechowicz

Fizyka:
mgr inż. Wiesława Wyborska

Chemia:
mgr inż. Paweł Wyborski

Geografia:
mgr Małgorzata Pieszak

Informatyka:
mgr Katarzyna Pawłowska

Podstawy przedsiębiorczości:
mgr Stella Małecka

Edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Krzysztof Rosiński

Wychowanie fizyczne:
mgr Wioletta Seremet

Wychowanie do życia w rodzinie:
mgr Weronika Czechowicz
 
Religia:
ks. Wiktor Ignaczak
Krystian Betliński

Opiekun zajęć praktycznych:
mgr Wanda Marynowska

Biblioteka:
mgr Monika Woźniak