Kadra

Kadra Szkoły 

Dyrektor
mgr Sylwia Wilińska

Pedagog
mgr Żaneta Nowacka-Benedykcińska

Język polski:
mgr Edyta Woźniak

Matematyka:
mgr Małgorzata Pieszak

Historia i WOS:
mgr Stella Małecka

Język angielski:
mgr Anita Borczak

Biologia:
mgr Weronika Czechowicz

Fizyka:
mgr inż. Wiesława Wyborska

Chemia:
mgr inż. Paweł Wyborski

Geografia:
mgr Małgorzata Pieszak

Informatyka:
mgr Katarzyna Pawłowska

Podstawy przedsiębiorczości:
mgr Stella Małecka

Edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Krzysztof Rosiński

Wychowanie fizyczne:
mgr Danuta Nawrocka
mgr Wioletta Seremet

Wychowanie do życia w rodzinie:
mgr Weronika Czechowicz
 
Religia:
ks. Jankowski Sebastian
ks. Wiktor Ignaczak

Opiekun zajęć praktycznych:
mgr Wanda Marynowska

Biblioteka:
mgr Monika Woźniak