Międzyszkolny Konkurs Językowo-Plastyczny 22.01.2020