10-lecie Społecznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej 20.05.2016