Uczniowie
Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Zajęcia z matematyki odbywają się w czwartki na ósmej godzinie lekcyjnej.

Celem tych zajęć jest ukazanie ciekawych stron przedmiotu, przełamanie strachu przed matematyką, uzupełnienie zaległości i braków oraz przywrócenie wiary we własne siły i możliwości.


Zapraszamy

 Kółko historyczne

Koło historyczne prowadzone jest w środy i czwartki na ósmej godzinie lekcyjnej.
Ma ono na celu:
* propagowanie historii,
* działań szkoły oraz szkolnej grupy rekonstrukcyjnej AK,
* propagowanie idei związanych z historycznym duchem patriotyzmu,
* propagowanie tradycji historycznej i literackiej z okresu powstań narodowych oraz okresu II wojny światowej,
* pogłębianie wiedzy i poznawanie faktów historycznych dotyczących makroregionu i mikroregionu, zwłaszcza Piotrkowa Kujawskiego i Kujaw.


Zapraszamy