Aktualności

2018-11-15
Apel MEN w sprawie szczepień


Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie, 

w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek.

Czytaj dalej
2018-09-02

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się dnia 03.09.2018 r o godz. 8.00 mszą świętą w kościele parafialnym św. Jakuba w Piotrkowie Kujawskim.

Serdecznie zapraszamy uczniów i rodziców.

Czytaj dalej
2018-08-28

HOŁD POWSTAŃCOM "W"

 

Druga wojna światowa okazała się najbardziej okrutnym „dziełem człowieka przeciwko człowiekowi”. Powstanie Warszawskie było największym europejskim zrywem Polaków przeciwko okupacji niemieckiej. Dnia 1 sierpnia o godzinie „W” w 1944 roku w Warszawie wybuchło powstanie. Przez 63 dni Powstańcy dzielnie i bohatersko walczyli przeciwko przytłaczającej sile wroga.

Czytaj dalej
2018-06-08

OPŁATY ZA EGZAMINY

 

Wszelkie opłaty za egzaminy, wydawanie duplikatów należy dokonywać na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku: NBP O/O Gdańsk 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000

Opłaty z pierwszy egzamin pisemny i praktyczny młodocianego pracownika ponosi pracodawca ucznia:

Czytaj dalej
2018-05-16

Harmonogram zakończenia roku szkolnego Społeczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Piotrkowie Kujawskim

  • do 21 maja 2018 – wystawienie ołówkiem ocen niedostatecznych z przedmiotów i naganną ocenę z zachowania
  • do 22 maja 2018 – wychowawca pisemnie powiadamia o przewidywanej ocenie niedostatecznej z przedmiotu i nagannej ocenie z zachowania
  • do 8 czerwca 2018 roku – wystawienie ocen z poszczególnych przedmiotów
Czytaj dalej