Aktualności

2020-03-19

Uwaga uczniowie


W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem osoby, które potrzebują  rozmowy lub jakiejkolwiek pomocy, mogą kontaktować się z pedagogiem szkolnym poprzez  
e-mail:
 zaneta123op.pl


 Pedagog szkolny

Czytaj dalej
2020-03-18

SZANOWNI RODZICE! DRODZY UCZNIOWIE!


W związku z pandemią Koronawirusa od dnia 18 marca 2020 roku jesteśmy zmuszeni zmienić sposób nauczania na „zdalne nauczanie”. Od uczniów uzyskaliśmy adres email, na które będą przesyłane materiały z poszczególnych przedmiotów szkolnych. Uczniowie są zobowiązani wykonać zadania, prace, testy i inne formy sprawdzania wiedzy oraz przesłać na adres email nauczyciela prowadzącego.

Czytaj dalej
2020-03-16

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie pracowników młodocianych


W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Czytaj dalej
2020-03-11
Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć


- Zajęcia w szkole zostają zawieszone na dwa tygodnie.

- W dniach 12-13.03.2020 r., odbywać się będą tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy nie mogą pozostać w domu.

- Od poniedziałku 16.03.2020 r., uczniowie nie przychodzą do szkoły.

- Praktyki odbywają się bez zmian.


  Dyrektor szkoły

Sylwia Wilińska

Czytaj dalej
2020-03-05

PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

 

Pobierz

Czytaj dalej