Aktualności

2020-06-22

KOMUNIKAT!

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA KLASY III SPOŁECZNEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA.


 26 czerwca 2020 r., o godzinie 1000 – spotkanie z wychowawcą. 

Prosimy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa - uczniowie i nauczyciele muszą mieć maseczki ochronne oraz muszą być zdrowi.

Pozostałe klasy odbiór świadectw po 26 czerwca, po wcześniejszym umówieniu się z wychowawcą w celu odbioru świadectwa. 

 

Czytaj dalej
2020-06-22
Informacja o szkole...

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły.Czytaj dalej
2020-05-27

KONKURS Z NAGRODAMI!!

Konkurs międzyklasowy
„NASZE RADY NA ODPADY”


REGULAMIN KONKURSU


Organizatorem Konkursu są nauczyciele: Ż.Nowacka-Benedykcińska, K.Bieganowska


Cele konkursu:

  • zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej
  • propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów
  • wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego
  • stworzenie możliwości prezentacji prac uczniów w szkole 
Czytaj dalej
2020-05-19

Propozycje świetlicy szkolnej


Witam serdecznie uczniów Społecznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Piotrkowie Kujawskim.

W związku z wyjątkową sytuacją w Polsce wprowadzone zostały zdalne lekcje.

Świetlica ze swojej strony chciałaby zachęcić Was moi drodzy, by w wolnym czasie, a co za tym idzie w ramach odpoczynku od zajęć lekcyjnych, do różnych ciekawych form rozwijających Waszą twórczą stronę.

Czytaj dalej