Aktualności

2013-10-10

Przeciętny nauczyciel mówi

Dobry wyjaśnia

Znakomity nauczyciel daje przykład

Ale ten wielki inspiruje

William Arthur Ward

 


Szanowni Nauczyciele, Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo!


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękuję Państwu za zaangażowanie w pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą jaką każdego dnia z wysoką starannością wykonujecie. Wierzę, że z wiedzy, którą Państwo przekazujecie te i kolejne pokolenia wychowanków będą korzystać przez resztę swojego życia i z pewnością przekażą ją dalej.

Jednocześnie życzę Państwu dużo sił, energii i twórczej pasji oraz licznych sukcesów i zadowolenia podczas wykonywania codziennych obowiązków zawodowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.
Dziękuję Pracownikom Administracji i Obsługi za wkład w życie szkoły.

 Z wyrazami szacunku

Dyrektor Sylwia Wilińska
Czytaj dalej
2013-09-15

KOMUNIKAT

W związku ze zmianą od dnia 16 września 2013 roku godzin dowozu uczniów dojeżdżających do Społecznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Piotrkowie Kujawskim podajemy nowy rozkład przywozów i odwozów autobusami szkolnymi.

Czytaj dalej
2013-09-15
ROZKŁADY JAZDY AUTOBUSÓW
Czytaj dalej
2013-09-06

Dyrekcja SZSZ w Piotrkowie Kujawskim

 

Z A W I A D A M I A,


że z powodu chwilowych problemów z autobusową komunikacją szkolną


w dniach od 9.09.2013 do 11.09.2013 dojazd do szkoły we własnym zakresie.

Czytaj dalej
2012-10-18

 Grupa Rekonstrukcji Historycznej AK „Kolumbowie” nawiązuje do powieści Romana Bratnego pod tytułem „Kolumbowie rocznik 20”. Powstanie takiej nazwy związane jest w przypadku „Kolumbów” Romana Bratnego z pierwszym pokoleniem młodzieży urodzonej już           w nowej, wolnej, niepodległej Polsce po roku 1918. Młodzież, która tworzy licealną piotrkowską grupę rekonstrukcyjną Armii Krajowej Powstańców Warszawskich, również jest pokoleniem powołanym na świat w wolnej, niepodległej i suwerennej Polsce powstałej po roku 1989.

Sama idea powołania szkolnej grupy rekonstrukcyjnej Armii Krajowej jest niczym innym jak propagowaniem tradycji historycznej             i literackiej z okresu okupowanej przez Niemców i Sowietów Polski, walki AK, myśli i odwagi młodych ludzi działających w szeregach Armii Krajowej, a przedtem w Harcerstwie Polskim. Młodzi - dorośli z okresu 1939 – 1956, w którym bohaterowie Romana Bratnego wchodzili w realia dorosłości, stawali się solą, spoiwem i symbolem walki o wolną Polskę.  Pamiętajmy, iż nasza młodzież jest i  staje się zarazem młodą inteligencją wchodzącą w dorosłość w okresie, w którym już mają wywalczone wartości demokratyczne. Grupa nawiązuje również do tradycji Piotrkowskiej propagując pamięć o komórce (dość licznej) AK działającej właśnie w naszym miasteczku.

Obrona ojczyzny, walka z wrogiem wyzwala instynkty pozwalające czerpać satysfakcję z osiągania celów. Miłość do swojego języka, kultury i historii kraju jest wartością wpływającą zwłaszcza na ludzi młodych i zbuntowanych.  Istnieje  jednak walor stania na straży tych wartości i utrzymywania stanu ciągłej gotowości w okresie kryzysu światowego, zagrożenia terrorystycznego i w skali mikroregionu - otrzymanie wykształcenia, wejścia w rynek pracy dbania  o rozwój miasta i własną szkołę. Zasianie myślenia przepojonego hasłem BÓG HONOR OJCZYZNA ma utrwalić, wpisać w twardy dysk wyobraźni i uświadomić znaczenie tych pojęć.

Grupa rekonstrukcyjna ma również na celu promocję Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Kujawskim, rozbudzenie     w uczniach dodatkowych zainteresowań historycznych, literackich a nawet technicznych. Trzeba wziąć pod uwagę, iż w naszym regionie jest to obecnie nowość i nie ma tego typu grup rekonstrukcji historycznej. Istnieje możliwość kontynuacji tradycji harcerskiej ze szkoły podstawowej i gimnazjum w postaci rekonstrukcji harcerstwa (Szarych Szeregów) z okresu Powstania Warszawskiego.

Grupa przyjęła zasadę jednolitego umundurowania, czyli panterki i czapki, takie jak zdobyte przez Zgrupowanie Armii Krajowej „Radosław” w magazynach na Stawkach w roku 1944. Mundury, pasy, czapki, szelki itp. grupa otrzymała od Szkół Społecznych              w Piotrkowie  Kuj. Można oczywiście używać części mundurów i wyposażenia polskiego i niemieckiego z 1939 r i wyżej,                         lub pochodzącego ze zrzutów angielskich (rok 1944) oraz garderobę cywilną nawiązującą swoim krojem do ubrań noszonych w 1944 r. Nie można zapominać, że założenie na rękaw białoczerwonej opaski, i przypięcie do czapki orzełka jest  ogromnym zobowiązaniem względem historii i żołnierzy Armii Krajowej. Grupa, także współpracuje z  Miejsko Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji                      w Piotrkowie Kujawskim.  Zachęcamy do wkraczania w nasze szeregi –

kontakt E-mail: slowianin2@wp.pl  - wszelkie zgłoszenia i info.

Kolejne relacje z działalności Grupy opisywane będą w dalszych artykułach.

 

Piotr Kołodziejski

Czytaj dalej