Aktualności

2012-10-18

 Grupa Rekonstrukcji Historycznej AK „Kolumbowie” nawiązuje do powieści Romana Bratnego pod tytułem „Kolumbowie rocznik 20”. Powstanie takiej nazwy związane jest w przypadku „Kolumbów” Romana Bratnego z pierwszym pokoleniem młodzieży urodzonej już           w nowej, wolnej, niepodległej Polsce po roku 1918. Młodzież, która tworzy licealną piotrkowską grupę rekonstrukcyjną Armii Krajowej Powstańców Warszawskich, również jest pokoleniem powołanym na świat w wolnej, niepodległej i suwerennej Polsce powstałej po roku 1989.

Sama idea powołania szkolnej grupy rekonstrukcyjnej Armii Krajowej jest niczym innym jak propagowaniem tradycji historycznej             i literackiej z okresu okupowanej przez Niemców i Sowietów Polski, walki AK, myśli i odwagi młodych ludzi działających w szeregach Armii Krajowej, a przedtem w Harcerstwie Polskim. Młodzi - dorośli z okresu 1939 – 1956, w którym bohaterowie Romana Bratnego wchodzili w realia dorosłości, stawali się solą, spoiwem i symbolem walki o wolną Polskę.  Pamiętajmy, iż nasza młodzież jest i  staje się zarazem młodą inteligencją wchodzącą w dorosłość w okresie, w którym już mają wywalczone wartości demokratyczne. Grupa nawiązuje również do tradycji Piotrkowskiej propagując pamięć o komórce (dość licznej) AK działającej właśnie w naszym miasteczku.

Obrona ojczyzny, walka z wrogiem wyzwala instynkty pozwalające czerpać satysfakcję z osiągania celów. Miłość do swojego języka, kultury i historii kraju jest wartością wpływającą zwłaszcza na ludzi młodych i zbuntowanych.  Istnieje  jednak walor stania na straży tych wartości i utrzymywania stanu ciągłej gotowości w okresie kryzysu światowego, zagrożenia terrorystycznego i w skali mikroregionu - otrzymanie wykształcenia, wejścia w rynek pracy dbania  o rozwój miasta i własną szkołę. Zasianie myślenia przepojonego hasłem BÓG HONOR OJCZYZNA ma utrwalić, wpisać w twardy dysk wyobraźni i uświadomić znaczenie tych pojęć.

Grupa rekonstrukcyjna ma również na celu promocję Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Kujawskim, rozbudzenie     w uczniach dodatkowych zainteresowań historycznych, literackich a nawet technicznych. Trzeba wziąć pod uwagę, iż w naszym regionie jest to obecnie nowość i nie ma tego typu grup rekonstrukcji historycznej. Istnieje możliwość kontynuacji tradycji harcerskiej ze szkoły podstawowej i gimnazjum w postaci rekonstrukcji harcerstwa (Szarych Szeregów) z okresu Powstania Warszawskiego.

Grupa przyjęła zasadę jednolitego umundurowania, czyli panterki i czapki, takie jak zdobyte przez Zgrupowanie Armii Krajowej „Radosław” w magazynach na Stawkach w roku 1944. Mundury, pasy, czapki, szelki itp. grupa otrzymała od Szkół Społecznych              w Piotrkowie  Kuj. Można oczywiście używać części mundurów i wyposażenia polskiego i niemieckiego z 1939 r i wyżej,                         lub pochodzącego ze zrzutów angielskich (rok 1944) oraz garderobę cywilną nawiązującą swoim krojem do ubrań noszonych w 1944 r. Nie można zapominać, że założenie na rękaw białoczerwonej opaski, i przypięcie do czapki orzełka jest  ogromnym zobowiązaniem względem historii i żołnierzy Armii Krajowej. Grupa, także współpracuje z  Miejsko Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji                      w Piotrkowie Kujawskim.  Zachęcamy do wkraczania w nasze szeregi –

kontakt E-mail: slowianin2@wp.pl  - wszelkie zgłoszenia i info.

Kolejne relacje z działalności Grupy opisywane będą w dalszych artykułach.

 

Piotr Kołodziejski

Czytaj dalej
2012-10-18

Powstały w 1946 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w latach 1945-56 wydał 101 wyroków śmierci na byłych żołnierzach AK  i członkach zbrojnego podziemia w tym na żołnierzach działających w obrębie Piotrkowa Kuj.,  Radziejowa, Osięcin, Sompolna i okolic. Ludzi tych grzebano w bezimiennych mogiłach bez powiadomienia rodzin o miejscu pochówku. Robiono tak by całkowicie skazać ich na zapomnienie. Prowadzono jednocześnie kampanię informującą społeczeństwo o tym, że są to „bandy”, „bandyci” i ludzie, którzy działają       na zgubę Polski. Naprawdę byli to patrioci, którzy po wypędzeniu Niemców podjęli walkę z nowym, sowieckim okupantem. 

Dnia 27 września piotrkowska Grupa Rekonstrukcyja AK reprezentująca Społeczne Liceum Ogólnokształcące została zaproszona przez IPN do Bydgoszczy na uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej właśnie tym żołnierzom. Patronem uroczystości był Bydgoski Komitet Ochrony Walk i Męczeństwa oraz IPN. Zostaliśmy  przedstawieni imiennie i po części artystycznej  wzięliśmy udział w odsłonięciu Tablicy Memorialnej „Żołnierzy Wyklętych”. Pełniliśmy tam, obok wojska i harcerzy uroczystą wartę na tle, której przemawiali Pan Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, Pan Wicewojewoda  Zbigniew Ostrowski, przedstawiciele IPN Gdańsk dr hab. Mirosław Golon           i Bydgoszczy dr Marek Szymaniak i dr  Alicja Paczoska-Hauke, także przedstawiciel rodzin pomordowanych żołnierzy Pan Jerzy Gadzinowski. Po uroczystości zostaliśmy zaproszeni do siedziby bydgoskiego IPN-u gdzie czekał nas poczęstunek i zwiedzanie archiwów. Mieliśmy okazję poznać naprawdę miłych i bardzo nam przychylnych ludzi w tym Panią naczelnik IPN Krystynę Trepczyńską, która wyjątkowo pozwoliła nam robić zdjęcia w archiwum. Widzieliśmy i dotykaliśmy akt operacyjnych „Łupoaszki”, teczki wyroków śmierci, dokumentów  prowadzenia TW itp. Teczek znajdujących się w bydgoskim IPN jest ponad trzy kilometry. Następnie odbyło się spotkanie     z władzami IPN i rodzinami „żołnierzy wyklętych” gdzie nawiązaliśmy ciekawe kontakty, które mam nadzieje zaowocują                                 w przyszłości. Młodzież otrzymała żywą lekcję historii z której wiele wyniosła, zwłaszcza zadowolenie, nowe doświadczenia i patriotyczne refleksje.      

 

Piotr Kołodziejski

Czytaj dalej