Aktualności

2021-03-30

„Noc wielkanocna jest nocą nadzwyczajną,

kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa

pokonuje ostateczne siły ciemności i śmierci 

zapala w sercach wierzących nadzieję i radość”.
Drodzy Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice.


 

Wielkanoc to czas nadziei i otuchy. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa oraz w innego człowieka.

Z okazji Świąt składam moc serdecznych życzeń, pogody w sercu oraz rodzinnych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.
Życzę, aby ten czas świąteczny przyniósł radość oraz wzajemną życzliwość.
Niech Zmartwychwstanie napełni Nas wszystkich pokojem i wiarą.


 

Dyrektor szkoły:
Sylwia Wilińska
Czytaj dalej
2021-03-29

KOMUNIKAT!

Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy.


Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest obowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.


Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

(Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).


Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Czytaj dalej
2021-03-03

Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
28.02.2021 - 01.03.2021Druga wojna światowa dla wielu Polaków nie skończyła się w 1945 roku. Żołnierze Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych walczący przez sześć lat z okupantem niemieckim, pozostali w podziemiu i skierowali swoje działania wobec polskich komunistów i Armii Czerwonej. W roku 1943 w związku z klęskami Wehrmachtu na froncie wschodnim dowództwo AK rozpoczęło tworzenie struktur na wypadek okupacji terytorium Polski przez Armię Czerwoną. Powstała organizacja NIE. Jednak została znacznie osłabiona w wyniku akcji „Burza” i powstania warszawskiego. Dodatkowym ciosem było aresztowanie dwóch najważniejszych osób w konspiracji: gen. bryg. Emila Fieldorfagen. bryg. Leopolda Okulickiego. 7 maja 1945 rozwiązano NIE i powołano nową organizację: Delegaturę Sił Zbrojnych na Kraj, która przetrwała kilka miesięcy i została zastąpiona Ruchem Oporu bez Wojny i Dywersji „Wolność i Niezawisłość”.


Czytaj dalej
2021-01-25

Uwaga

Zmiana terminów kursów z zakresu kształcenia zawodowego, ze względu na ferie zimowe.


Wszystkie zajęcia na dzień 18 stycznia 2021 roku odbywają się zdalnie.


Plik z informacją o kursach.

 

Czytaj dalej
2020-12-17

Świąteczne życzenia

 

Aby te święta, a także cały nadchodzący rok upływał Wam w harmonii i zadumie, by nigdy nie zabrakło Wam ciepła drugiej osoby, a każdy dzień́ był pełen niezapomnianych chwil.

Życzy uczniom, rodzicom, nauczycielom i społeczności szkolnej
dyrektor szkoły Sylwia Wilińska 

Czytaj dalej