Aktualności

2018-06-08

OPŁATY ZA EGZAMINY

 

Wszelkie opłaty za egzaminy, wydawanie duplikatów należy dokonywać na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku: NBP O/O Gdańsk 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000

Opłaty z pierwszy egzamin pisemny i praktyczny młodocianego pracownika ponosi pracodawca ucznia:

Czytaj dalej
2018-05-16

Harmonogram zakończenia roku szkolnego Społeczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Piotrkowie Kujawskim

  • do 21 maja 2018 – wystawienie ołówkiem ocen niedostatecznych z przedmiotów i naganną ocenę z zachowania
  • do 22 maja 2018 – wychowawca pisemnie powiadamia o przewidywanej ocenie niedostatecznej z przedmiotu i nagannej ocenie z zachowania
  • do 8 czerwca 2018 roku – wystawienie ocen z poszczególnych przedmiotów
Czytaj dalej
2018-05-10

Zapraszamy na Drzwi Otwarte

 

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych na Drzwi Otwarte, 
które odbędą się w Społecznej Branżowej Szkole I Stopnia  w Piotrkowie Kujawskim
dnia 11 maja (piątek) 2018 r.

Uczniów III klasy Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego zapraszamy na 5 i 6 godzinę lekcyjną do klasy 0.21 na parterze.

Czytaj dalej
2018-03-19

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 


W dniach 21-22 marca (środa, czwartek), w związku z rekolekcjami  będą skrócone zajęcia lekcyjne. W piątek 23 marca odbędzie się Droga Krzyżowa.


Godziny poszczególnych zajęć lekcyjnych:

1)    8:00 – 8:35

2)    8:40 – 9:15

3)    9:20 – 9:55

4)    10:10 – 10:45

5)    10:55 – 11:30

6)    11:35 – 12:10

7)    12:15 – 12:50

Czytaj dalej
2018-03-15

„Wszystko umiera tylko pamięć dobrych uczynków nie ginie”.


6 marca 2018 roku odszedł pan Jacek Wiśniewski, Dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i Społecznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w latach 2005-2011.

Czytaj dalej